Bejelentkezés

XXI. Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzés

2023.10.11. - 10:48

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István Campus Pathologiai Osztálya ebben az évben is megrendezi az Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzést.


A továbbképzés helye és ideje: Berettyóújfalu, 2024. május 10-11.

A továbbképzés célja:

  *   A szakmai ismeretek szinten tartása, bővítése a tudományos tevékenység fejlesztése.
  *   Előadási lehetőséget biztosítani szakdolgozóinknak, hogy bemutathassák a tevékenységüket és az azt közvetlenül befolyásoló új eljárásokat, módszereket.
  *   Lehetővé tenni, hogy az ország különböző területein dolgozók ismertethessék saját kutatási eredményeiket, megoszthassák és megvitathassák egymással tapasztalataikat, megoldási javaslataikat.
  *   Hozzájárulni a továbbképző pontok megszerzéséhez.

A továbbképzés főbb témakörei:
1. Szakértő szerepe az igazságügyi orvostanban
2. A XXI. század vívmányai - Modern vizsgáló módszerek és eljárások alkalmazása a patodiagnosztikában
3. A kommunikáció jelentősége és fontossága a diagnosztikában
4. Ahogy én csinálom - Szövettani és citológiai asszisztensek tevékenységének és munkájának bemutatása
5. Érdekes esetek a boncteremből - Érdekes, tanulságos esetek bemutatása "tanuljunk belőle..."
6. Egyebek

Az előadás összefoglaló készítéséhez az absztrakt tartalmi és formai követelményeit tartalmazó nyomtatvány innen tölthető le:

ABSZTRAKT NYOMTATVÁNY

Az előadás összefoglalók beérkezési határideje: 2023. november 10.
Az absztraktok elbírálása 2023. november 25-ig történik, melynek eredményéről minden pályázó értesítést kap.
Az összefoglalókat emailben várjuk a gtic.pathologia@med.unideb.hu email címre

További információ kérhető a DEKK Gróf Tisza István Campus Pathologiai Osztály alábbi telefonszámán: +36 54 507-534.

OBAT felhívás