Bejelentkezés

Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológia Tagozat

Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatai

 

 

 

 

26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológiai Tagozata

Elnök: Dr. Kiss András
Titkár: Dr. Fillinger István
Tagok: Dr. Méhes Gábor, Dr. Szőke János, Dr. Tornóczky Tamás

A tagozat - szükség szerint az országos gyógyintézetek közreműködésével - szakterületi feladatában eljárva

a) szükség szerint szakértők bevonásával szervezi és koordinálja a szakmai irányelvek készítését,

b) javaslatot készít a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek témáira, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) figyelemmel kíséri a módszertani útmutatók, irányelvek, protokollok bevezetését, alkalmazását és érvényesülését,

d) szakmai irányelv felülvizsgálatot végez.

A tagozatok véleményt nyilvánítanak

a) az egészségügyi finanszírozás rendszeréről,

b) a kapacitás elosztásokról és a progresszív ellátási szintekről,

c) az egészségügyi szakmai irányelvek bevezetéséről, alkalmazásáról és érvényesüléséről,

d) az egészségügyi képzések, szakképzések, szakirányú szakképzések és továbbképzések követelményeinek rendszerével kapcsolatos kérdésekről,

e) az adatgyűjtési rendszerről,

f) a stratégiai fejlesztési kérdésekről,

g) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeiről,

h) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárásokról,

i) az egészségügyi minőségirányítási rendszer szakmai követelményeiről,

j) az országos tisztifőorvos megkeresésére, országos szakfelügyeleti szakmai kérdésekben,

k) felkérés esetén az osztályvezető főorvosi, főgyógyszerészi, országos szakfelügyelői, továbbá más szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeiről és a pályázó szakmai feltételeknek való megfeleléséről, valamint

l) minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a szakmai kollégium feladatává tesz.

A tagozatok kapcsolatot tartanak az egészségügy területén működő szakmai társaságokkal és egyesületekkel, orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemekkel. Az általuk benyújtott javaslatot szükség esetén ülés keretében megtárgyalják, arról a javaslatot tevőnek tájékoztatást adnak.

A tagozatok a miniszter felkérésére az egészségügy területén bármely egyéb szakmai kérdésben véleményt nyilvánítanak, és ellátják a felkérésben foglalt feladatokat.

A tagozat szakmai véleményének kialakításához az országos tisztifőorvos vagy az általa megbízott személy, az országos tisztifőgyógyszerész, az országos gyógyintézetek, országos társ-gyógyintézetek, az egészségügyi képzést, illetve szakképzést végző intézmények véleményét kérheti, és koordinálja az adott szakmai kérdés egyeztetését.

 

Előzmények

2015-2020
Patológiai Tagozat

Elnök: Dr. Tímár József
Tagok: Dr. Méhes Gábor és Dr. Vass László

Patológiai Tanács

Dr. Cserni Gábor, Dr. Enyezdi Judit, Dr. Francz Mónika, Dr. Hortobágyi Tibor, Dr. Iványi Béla, Dr. Kovács Ilona, Dr. Kulka Janina, Dr. Matolcsy András, Dr. Méhes Gábor, Dr. Tímár József, Dr. Tornóczky Tamás, Dr. Tóth Erika, Dr. Vass László

2011-2015
Patológiai Tagozat

Elnök: Dr. Tímár József
Tagok: Dr. Méhes Gábor és Dr. Vass László

Patológiai Tanács

Dr. Cserni Gábor, Dr. Francz Monika, Dr. Iványi Béla, Dr. Kopper László, Dr. Kovács Ilona, Dr. Kulka Janina, Dr. Matolcsy András, Dr. Molnár Péter, Dr. Sápi Zoltán, Dr. Schaff Zsuzsa

2007-2011
Patológiai Szakmai Kollégium

Elnök: Prof. Dr. Kopper László
Titkár: Prof. Dr. Matolcsy András
Tagok: Dr. Francz Monika, Dr. Iványi Béla, Dr. Kálmán Endre, Dr. Kulka Janina, Dr. Méhes Gábor, Dr. Orosz Zsolt, Dr. Sápi Zoltán, Dr. Schaff Zsuzsa, Dr. Timár József, Dr. Tornóczky Tamás, Dr. Tóth Csaba, Dr. Vass László, Dr. Visky Anna