Bejelentkezés

Elhunyt Dr. Ormos Jenő emeritus professzor

2019.02.28. - 11:44

In meroriam Prof. Dr. Ormos Jenő (1922-2019)

Elhunyt Dr. Ormos Jenő emeritus professzor, a Szegedi Tudományegyetem Patológiai Intézetének korábbi igazgatója.


Szeretett mesterünk és példaképünk, Ormos Jenő professzor halálával pótolhatatlan veszteség érte nemcsak a szegedi Patológiai Intézetet, hanem Egyetemünket, Szeged városát, a magyar patológiát és orvostársadalmat is. Korszakos és iskolateremtő igazgatói működése során a döntően kórboncolást végző intézetet úgy vezette át a jelentős részben molekuláris módszereket és szemléletet alkalmazó patológia korszakába, hogy a klasszikus értékeket kiválóan adaptálta a változó kihívásokhoz. Vészterhes történelmi korokban, szerény anyagi lehetőségekkel gazdálkodva hozott létre nemzetközileg elismert patológiai műhelyt, ahol a szakmaiságra és örök értékekre alapozva lehetett dolgozni. Vesepatológiai munkássága nemzetközi hírű, a szakma legnagyobbjaival tartott szoros kapcsolatot. Ennek eredményeképpen a vasfüggöny évtizedeiben is rendelkezésre álltak a külföldről küldött legkorszerűbb szakkönyvek és a konzultációs lehetőségek. Munkatársait messzemenően és önzetlenül támogatta, közülük sokan a hazai és nemzetközi patológia méltán elismert hírességei lettek. A minőség és alaposság terén soha nem alkudott meg és ezt elvárta tanítványaitól is, akik szeretve tisztelték mesterüket. Orvosnemzedékeknek oktatta karizmatikusan a patológiát. Professzor volt a szó klasszikus értelmében, széles általános műveltséggel, humánummal. Az emberi nagysághoz letisztultság, póztalanság társult, az evilági hiúságoktól mentes volt. Közel kilencven éves koráig végzett diagnosztikus munkát az Intézetben – aki élt a lehetőséggel, bőségesen meríthetett tudásának tárházából. Az Ő szemlélete és személyiségének kisugárzása átitatta az Intézetet, bennünk él, amit igyekszünk őrizni és továbbadni nemzedékről nemzedékre.

Emlékét megőrizzük, példájára feltekintünk!

Requiescat in Pace

A Szegedi Tudományegyetem Patológiai Intézetének munkatársai

Életútjának rövid összefoglalása és méltatása az SZTE ÁOK honlapon érhető el:
http://www.med.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/2019-februar/elhunyt-dr-ormos-
jeno?objectParentFolderId=24501