Bejelentkezés

Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológia Tagozat és Tanács

Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatai és Tanácsai

2011. májusában átalakult a Szakmai Kollégiumi rendszer. Az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként az egészségügy területén szakmai kollégium működik. A szakmai kollégium tagozatokból és a tagozatok munkáját támogató tanácsokból áll.

 

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Patológiai Tagozata

Elnök: Dr. Tímár József
Tagok: Dr. Méhes Gábor, Dr. Vass László

A tagozatok - az adott tagozat szakterületének megfelelően - véleményt nyilvánítanak

 • az egészségügy finanszírozási rendszeréről,
 • a kapacitás elosztásokról és a progresszív ellátási szintekről,
 • az egészségügyi szakmai irányelvek bevezetéséről, alkalmazásáról és érvényesüléséről,
 • az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos kérdésekről,
 • az adatgyűjtési rendszerről,
 • a stratégiai fejlesztési kérdésekről,
 • az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeiről,
 • az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárásokról,
 • az osztályvezető főorvosi, főgyógyszerészi, továbbá más szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeiről, és a pályázó szakmai feltételeknek való megfeleléséről, valamint
 • minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a szakmai kollégium feladatává tesz.

A tagozatok a miniszter felkérésére az egészségügy területén bármely egyéb szakmai kérdésben véleményt nyilvánítanak, és ellátják a felkérésben foglalt feladatokat.

A Patológia Tanács 10 fős testület, amely a Tagozattal szoros együttműködésben fejti ki tevékenységét. A tanács tagjait a patológia területén működő szakmai társaságok és egyesületek delegálják.

2016-ban a Magyar Patológusok Társasága, a Nemzetközi Patológiai Akadémia Magyar Divíziója és Magyar Neuropatológus Társaság az alábbi tagokat delegálta a Patológia Tanácsba:
Dr. Cserni Gábor, Dr. Enyezdi Judit, Dr. Francz Mónika, Dr. Hortobágyi Tibor, Dr. Iványi Béla, Dr. Kovács Ilona, Dr. Kulka Janina, Dr. Matolcsy András, Dr. Tornóczky Tamás, Dr. Tóth Erika

Az alábbiak a 2011. májusa előtti helyzetet tükrözik, amely a történeti hűség kedvéért a honlapon továbbra is látható.

A szakmai kollégiumi tanácsok tagjainak névsorát a miniszter a minisztérium honlapján még nem tette közzé.

A tanácsok

 • figyelemmel kísérik a szakmai irányelvek érvényességét, továbbá javaslatot tesznek a tartalmukra, és a törvényben meghatározott esetben elkészítik azokat,
 • a tagozat vezetőjének felkérésére javaslatot készítenek az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire,
 • a tagozat vezetőjének felkérésére véleményt nyilvánítanak az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,
 • koordinálják az adott szakterület adatgyűjtésének kivitelezését,
 • közreműködnek az egészségügyi minőségirányítási rendszer szakmai követelményeinek kidolgozásában,
 • a tagozat vezetőjének felkérésére javaslatot tesznek az osztályvezető főorvosi, főgyógyszerészi, továbbá más szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeire, és véleményezik a pályázó szakmai feltételeknek való megfelelését.

A tanácsok a szakmai kollégium tisztségviselőjének vagy a tagozat vezetőjének kérésére az adott szakterületen bármely kérdésben véleményt nyilvánítanak.
A tanácsok javaslataikat, állásfoglalásaikat az adott szakterület szerint illetékes tagozathoz nyújtják be, amelyeket a tagozatok véleményezés után a miniszternek továbbítanak.

Előzmények

2011-2015
Patológiai Tagozata

Elnök: Dr. Tímár József
Tagok: Dr. Méhes Gábor és Dr. Vass László

Patológiai Tanács

Dr. Cserni Gábor, Dr. Francz Monika, Dr. Iványi Béla, Dr. Kopper László, Dr. Kovács Ilona, Dr. Kulka Janina, Dr. Matolcsy András, Dr. Molnár Péter, Dr. Sápi Zoltán, Dr. Schaff Zsuzsa

2011 májusa előtt

A Szakmai Kollégium a mindenkori egészségügyi miniszter tanácsadó testülete volt. A Kollégium elnökét a miniszter jelölte ki. A Kollégium feladata volt a szűkebb szakterületéhez tartozó szakmai kérdésekben állást foglalni. A Módszertani levelek ("Guideline") megírása és naprakész frissítése, a képzés és továbbképzés szakmai kérdései is ennek a testületnek a feladataihoz tartoztak. A testület az osztályvezető főorvosok tervezett kinevezésekor megítélte a szakmai alkalmasság kérdését.

A Patológiai Szakmai Kollégium 2007-2011

Elnök: Prof. Dr. Kopper László
Titkár: Prof. Dr. Matolcsy András
Tagok: Dr. Francz Monika, Dr. Iványi Béla, Dr. Kálmán Endre, Dr. Kulka Janina, Dr. Méhes Gábor, Dr. Orosz Zsolt, Dr. Sápi Zoltán, Dr. Schaff Zsuzsa, Dr. Timár József, Dr. Tornóczky Tamás, Dr. Tóth Csaba, Dr. Vass László, Dr. Visky Anna