Bejelentkezés

Krompecher Ödön pályázat 2019

2019.04.05. - 13:50

A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
- MPT -
és
A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA®
- MOT® -
- az Elnökség útján -
tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a „KROMPECHER ÖDÖN” pályázatot

A pályázat/pályamunka témája, címe: „Az emlőrák modern szemlélete”

A pályamunka formája: tanulmány

A pályamunka díjazása: 150.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

 • a pályázók köre
  • ​​​a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát
 • a pályázat terjedelme
  • a pályamunka - az irodalommal és a dokumentációval együtt - legfeljebb 80 oldal terjedelmű
 • a pályamunka benyújtásának módja
  • a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban - melyen a jelige feltüntetésre kerül - kell mellékelni
  •  a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a "KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT" címet és az évszámot
  • a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos
  • a pályamunka beadási határideje: 2019. november 30.
 • ​a pályamunka benyújtásának helye:
  • Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathologiai Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.
 • az értékelés szempontjai:
  • a mű eredetisége
  • a mű stílusa, szerkezete,
  • a felhasznált irodalom korszerűsége
 • a pályázat elbírálásának módja:
  • a bírálók köre - a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói
 • a pályázat elbírálásának határideje:
  • 2020. január hó 10. nap
 • az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:
  • az elbírálási határidőt követően, a 2020. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2020. január 31-én Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
  • az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül
 • egyéb tájékoztatás: o a Bíráló Bizottság jogosult a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő elfogadására javaslatot tenni.

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a
Magyar Onkológia folyóiratban
a MOT® honlapján (www.oncology.hu)
és az MPT honlapján (www.pathology.hu)

történik.

Budapest, 2019. március 8.

az MPT részéről:

Dr. Sápi Zoltán        Dr. Zalatnai Attila       Dr. Arató Gabriella
az MPT Elnöke        az MPT Főtitkára      az MPT Pénztárosa

a MOT® részéről

Dr. Mátrai Zoltán           Dr. Nagy Péter         Dr. Vincze Borbála
    a MOT® Elnöke        a MOT® Főtitkára    a MOT® Kincstárnoka