Bejelentkezés

Molekuláris Munkacsoport

Magyar Patológusok Társasága Molekuláris Munkacsoport

Tevékenység

A Munkacsoport a Társaság molekuláris diagnosztikával foglalkozó tagjainak szakmai fóruma. Főbb tevékenységek közé tartozik a szerzett génhibák vizsgálata elsősorban onkológiai és egyéb patológiás (gyulladás, autoimmun, kórokozók okozta fertőzések, stb.) folyamatokban. A Munkacsoport tagjainak tevékenysége elsősorban humán szöveti elváltozások vizsgálatára irányul, gyakrabban fixált, beágyazott szövetminták, ill. citológiai preparátumok, vér és csontvelőminták feldolgozásával. A Munkacsoport tevékenysége érinti a molekuláris diagnosztikában használatos valamennyi speciális technikát (PCR, FISH, DNS szekvenálási módszerek). A Molekuláris Munkacsoport a fontosabb kérdésekben egyeztet az MPT Elnökével, és munkájáról évente beszámol ad a Társaság Vezetősége előtt.

Célkitűzés

A Munkacsoport célkitűzése a hazai molekuláris patológiai laboratóriumok állapotának és igényeinek megismerése, a szakemberek közötti információcsere és tájékozódás elősegítése, a vizsgálatokkal kapcsolatos technikai, minőségi és finanszírozási kérdések elemzése, és a diagnosztikában alkalmazandó új igények, lehetőségek felkutatása, megvitatása. Foglalkozni kívánunk a szakterület számára elengedhetetlen egységes minőségbiztosítás kérdésével. További célunk a tevékenység során felmerülő igények, problémák közvetítése a releváns szervezetek felé. A Munkacsoport a hazai molekuláris patológiai tevékenységre vonatkozó elképzeléseit esetenként ajánlások formájában teszi közzé.

Tagság

A Munkacsoport munkájában minden, az MPT tagságát igazoló, a szakterületen tevékenykedő jelentkező részt vehet. Adategyeztetés és információ szolgáltatás céljából az egyes molekuláris laboratóriumok vezetőjét kérjük fel, aki a feladatot kijelölt munkatársának továbbadhatja.

Megvalósításra váró feladatok

 1. A laborok tevékenységének és kapacitásainak felmérése.
 2. Molekuláris patológiai leletek standardizálása, ajánlások kialakítása, EPS CAP ajánlásai alapján (Gyakori klinikusi panasz, hogy nehezen értelmezhetők a molpat leletek.)
 3. Területi ellátási kötelezettségek tisztázása.(eü szervekkel kapcsolat felvétele)
 4. Molekuláris laborok validációs rendjére javaslat kidolgozása.
 5. Nemzetközi validációkba való bekapcsolódáshoz közös alap létrehozása, cégek bevonásával.
 6. Minimum feltételek áttekintése.
  • labor működés FFPE mintákkal dolgozó laborok esetén
  • minimum vizsgálati szám gazdaságos és megbízható működéshez
  • leletátfutás idejének folyamatos monitorozása
 7. Minták felesleges szállításának kiiktatására megállapodás a laborok között. (Ez a finanszírozástól is függ, de a betegek érdeke mindenképpen ez.)
 8. Patológus társaság honlapján molekuláris laborok részére bemutatkozási lehetőség, validációk, a laboratóriumok honlapjainak linkjeivel.
 9. A molekuláris vizsgálatokról szóló általános ismertető betegek részére a társaság honlapján.
 10. Patológus kongresszusokon rendszeresen 1-1 órás molekuláris patológiával foglalkozó szimpózium szervezése.

Tagság

dr. Bagdi Enikő

dr. Bogáncs Katalin

Csegődi Mária

dr. Hargitai Zoltán

dr. Kaszás Ilona

dr. Nagy Péter

Németh Zsuzsanna

dr. Orlik Brigitta

dr. Rácz Gergely

Rajtár Jánosné

Sinkóné Bükszegi Beáta

Prof. Dr. Sótonyi Péter

Prof. Dr. Tímár József

dr. Tóth Erika