Bejelentkezés

Citológus előszűrő képzés indítása

2019.08.01. - 10:34

 

Képzési program nyilvántartásba vételi szám: E-000748/2014/A018

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 03

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Citológiai szakasszisztens

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1200

A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: -
Szakmai előképzettség: 55 725 21 Szövettani szakasszisztens szakképesítés, Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikusalap és mesterképzési szakokon szerzett szakirányú orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai, orvosi kutatólaboratóriumi analitikai szakképzetségek
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Szintvizsga: -

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: A citológiai szakasszisztens feladata a citodiagnosztikai vizsgálatra beküldött vagy helyben keletkezett bármely módszerrel vizsgálati anyag teljes feldolgozása: adminisztratív rendszerezése, az anyagok technikai feldolgozása. Fő szakmai tevékenységét képezi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése, a negatív kenetek biztonságos azonosítása. Feladata továbbá az egyéb citodiagnosztikai preparátumok előértékelése, az eredmények konzultatív elemzése, az anyagok archiválása. Munkáját szakorvos felügyelete mellett végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  • - elvégezni a nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatát, mikroszkópos értékelését
  • - a nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait -elvégezni
  • - a kenetekben látott sejtek morfológiai értékelését és differenciálását elvégezni
  • - a negatív keneteket biztonságosan azonosítani, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését elkészíteni
  • - a nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékelni
  • - citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban az anyagokat átvenni, rendszerezni
  • - citológiai feldolgozást igénylő anyagféleségeket feldolgozni, festeni
  • - a citológiai preparátumokat szakma szabályai szerint archiválni
  • - a citodiagnosztikai adminisztrációt ellenőrizni, szervezni
  • - az eredményeket szakmailag értékelni, minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

 

Modulzáró vizsgák: (SZVK szerint)

A

B

C

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11118-16

Citotechnológia

gyakorlati és szóbeli

11119-16

Nőgyógyászati citodiagnosztika

gyakorlati és szóbeli

11120-16

Egyéb citológiai vizsgálatok

gyakorlati és szóbeli

A képzés várható időtartama és időbeosztása:

- Időtartama: kb. 20 hónap
- Időbeosztása: várhatóan havonta 4 nap elmélet és 4 nap gyakorlat

Az elméleti órák központosítva egy helyen kerülnek megszervezésre. A gyakorlatok letöltése is központi szervezésű, a szak szakértőjének bevonásával kerülnek kiválasztásra a gyakorló helyek, figyelembe véve az oktatásban részt vevők munkahelyi lehetőségeit.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.


Szakmai alkalmasság igazolása

Jelentkezési lap

Képzési tájékoztató


A képzés óraszáma 1200 óra, ebből 480 óra elmélet budapesti helyszínen, a 720 óra gyakorlat, szinte teljes mértékben saját munkahelyén, a Patológiai, Kórbonctan és kórszövettan osztályon töltendő. Mely osztályok tevékenysége a progresszív ellátási szint szerinti besorolása II. illetve III. ellátási szintnek feleljen meg.
Ebben a 720 óra gyakorlati órában, benne foglaltatik az ÁEEK által szervezett Budapesti helyszínre írányított gyakorlat, melynek óraszáma várhatóan 14 óra lesz.

ELŐZETES ÓRATERV