Bejelentkezés

In memoriam Dr. Garzuly Ferenc

2021.09.14. - 19:17

Pozsonyban született, Mosonmagyaróváron nevelkedett, Pécsett lett orvos. Választott szakmája az ideg­gyógyászat lett, örömünkre Szombathelyen.

Nemcsak az agyműködés, de annak organikus háttere is érdekelte. Húsz évig vezette az Ideggyógyászati Osztályt, vele párhuzamosan hazánkban elsőként Neuropatológiai Laboratóriumot is létesített. Közben tudományos fokozatot (PhD) szerzett és címzetes egyetemi tanár is lett. Egyik alapítója a Nyugat-Pannon Neurológiai Társaságnak. Több mint ötezer agy kórbonctani feldolgozását végezte.
Nyugdíjba vonulásakor sem hagyta abba kutatásait, de már a Patológiai Osztály keretében dolgozott, haláláig. Az 1954-ben Romhányi György professzor vezetésében induló ún. klinikopatológiai konferenciákat, 2012-ben már kazuisztikai konferenciákra nevezve vezette. A tapasztalatokat - hazánkban egyedülállóan - hat igényesen illusztrált könyvében, Ritka, rejtőzködő betegségek - Esettanulmányok orvosoknak, orvostanhallgatóknak foglalta egybe. Rendező elv: bemutatni a ritka kórképek diagnosztikai és ellátási nehézségeit, az interdiszciplináris, holisztikus megközelítést. A kumulatív esetszám 274.
Talán a legismertebb tanulmánya a róla elnevezett családi amyloidosis különleges esete (30 éves utánkövetés), mely az egyik legnívósabb amerikai orvosi lap, a Pathology címoldalára került. Közben érdekes szépirodalmi munkái is megjelentek. Ha róla többet szeretnének megismerni, olvassák el, a "Jóreggelt főorvosúr" életrajzra ihlető posztmodern könyvét. Igazi polihisztor volt (tudomány-művészet).
Felesége a Kossuth-díjas keramikusművész, ­Geszler Mária. Egymást segítve nemzetközi hírű házaspárt tudhattunk Szombathelyen. Munkásságát számos helyi és országos kitüntetéssel elismerték. Társadalmi tevékenysége is gazdagította Szombathelyt. A Lions-klub alapító tagja (Savara LC), majd elnöke. Bartók Fesztivál és Szeminárium Baráti Kör elnöke. Garzuly professzor elvesztésével sokat veszített az orvostársadalom, de Szombathely polgárai is. Volt gazdag múltja, de lábnyoma a jövőbe vezet.

A Markusovszky kórház nevében:
Horváth Boldizsár dr.