Bejelentkezés

Adatvédelem

Felhasználási feltételek

 

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a pathology.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

pathology.hu munkáját képzett szakorvosok segítik, akik munkájukkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a portálon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről szóló 11/2007. (III.06.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a reklámpiacon kialakult gyakorlatot. Az oldalon található gyógyszerreklámokkal kapcsolatban felhívjuk a látogató figyelmét, hogy kockázatokról és a mellékhatásokról minden esetben olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

A weboldal fóruma és blogja egyaránt moderátorok által felügyelt felület, melynek célja a kulturált hangnem biztosítása, valamint harmadik személy jogainak védelme, jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A moderátorok jogosultak az egyes hozzászólások és bejegyzések (ha az obszcén, közerkölcsbe ütköző kifejezés, hozzászólás; engedély nélküli reklám közzététele) részleges vagy teljes törlésére, felhasználók felfüggesztésére, szükség esetén törlésére (ha például a hozzászólás vagy bejegyzés bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nyíltan rasszista megnyilvánulást tartalmaz).

 

Szerzői jogok

 

pathology.hu oldal teljes terjedelmében a pathology.hu munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A pathology.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására, csak a portált üzemeltető Magyar Patológusok Társasága jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A portál fórumán és blogján megjelenő és olvasható véleményekért és hozzászólásokért a működtető semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.

 

A hivatkozásainkról

 

Nagy gonddal válogatjuk meg azokat a szervezeteket, amelyekre oldalunkon internetes hivatkozásokat helyeztünk/helyezünk el, az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállalunk semmilyen nemű felelősséget, ha Ön az oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra. Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a pathology.hu-ra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban a pathology.hu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltűntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor a pathology.hu portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat a pathology.hu portál hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja 

A Magyar Patológusok Társasága (1085 Budapest, Üllői út 26., a továbbiakban MPT) és Nemzetközi Pathológiai Akadémia Magyar Divíziója (1091 Budapest, Üllői út 93., a továbbiakban IAP MD) mint adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
Az MPT és az IAP MD adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.pathology.hu címen. 
Az MPT és az IAP MD fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 
Az MPT és az IAP MD elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az MPT és az IAP MD a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Az MPT és az IAP MD az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 

2 Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresné az adatkezelőt, írásban a fenti címeken, e-mailben az info@pathology.hu címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 
Az MPT és az IAP MD minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt legkésőbb a tagság törlésekor töröl. 

Név: Magyar Patológusok Társasága (MPT)
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0002265
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék 
Adószám: 19000826-1-42
Telefonszám: +3613012000
E-mail: info@pathology.hu 

Név: Nemzetközi Pathológiai Akadémia Magyar Divíziója (IAP)
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 93.
Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0007669
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék 
Adószám: 18231234-1-43
Telefonszám: +3613012000
E-mail: info@pathology.hu 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő 

Az MPT és az IAP MD nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.


3 A kezelt személyes adatok köre 

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

A regisztráció során szükséges adatok:
Személyes adatok: név, titulus, pecsétszám (orvosoknál) / nyilvántartási szám (szakdolgozónál), születési idő, felhasználónév, jelszó.
Munkahelyi adatok: beosztás, ország, város, cég/intézet neve és címe, osztály, telefon, e-mail.
Levelezési cím: cég/intézet neve, címe, osztály.
Képzettségről szóló adatok: szakvizsga típusa, éve, nyelvtudás és szintje, spec.érdeklődés vagy szakterület megnevezése

3.2 Technikai adatok 

Az MPT és az IAP MD a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
•    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
•    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
•    változatlansága igazolható (adatintegritás); 
•    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Az MPT és az IAP MD az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 
Az MPT és az IAP MD olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Az MPT és az IAP MD az adatkezelés során megőrzi 
•    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
•    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
•    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

3.3 Cookie-k (Sütik) 

3.3.1 A sütik feladata 

•    megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 
•    megkönnyítik a weboldal használatát; 
•    minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Az MPT és az IAP MD weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

Az MPT és az IAP MD weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az MPT és az IAP MD információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok 

Személyes adatok: név, titulus, pecsétszám (orvosoknál) / nyilvántartási szám (szakdolgozónál), e-mail cím
Munkahelyi adatok: ország, város, cég/intézet neve és címe, osztály, telefon
Levelezési cím: cég/intézet neve, címe, osztály.

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

A hírlevélre a társasági tagok és a kongresszusok, továbbképzések résztvevői kerülnek fel. Leiratkozni a minden hírlevél alján megtalálható linkkel lehet.


4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Tag adatai

kapcsolattartás, tájékoztatás

2011.évi CLXXV.tv.az egyesülési jogról

a tagság fenntartásának ideje

Honlap látogató adatai

kapcsolattartás, tájékoztatás

a látogató önkéntes adatszolgáltatása

visszavonásig


5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek 

Az MPT és az IAP MD tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson és törvényi felhatalmazáson alapulnak. Ahhoz, hogy a tagjaink felé tett vállalásainkat teljesíteni tudjuk, hírleveleinket eljuttathassuk tagjainkhoz, elengedhetetlen a tagok adatainak kezelése. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 
Felhívjuk az MPT és az IAP MD részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
•    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
•    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
•    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
•    2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 
•    2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). 


6 Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a bejelentkezés során generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. 


7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

K&M Congress Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 153.
Telephely:1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság, Cg. 01-09-168904
Adóig.szám: 10782750-2-41

Lukács Attila, egyéni vállalkozó
Székhely: 1143 Budapest Ilka u. 30.
Nyilvántartaási szám: 57656580
Adószám: 59609364-1-42

Comfolio Pro Kft.
Székhely: Miskolc, Győri kapu 21. 3. em. 31.
Cégjegyzék helye és száma: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg. 05-09-029909
Adószám: 25978719-2-05

Amarone Kft.
Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112. fsz/1-13.
Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-893737
Adószám: 14207224-2-42


8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Az MPT és az IAP MD megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

8.3 Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az MPT és az IAP MD által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

8.4 Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az MPT és az IAP MD indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 
•    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
•    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
•    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
•    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az MPT és az IAP MD korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
•    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.6 Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

8.7 Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

8.9 Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

8.10 Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 0613911400 
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 


9 Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 
Az MPT és az IAP MD a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.