Bejelentkezés

„KROMPECHER ÖDÖN” pályázat

2023.04.19. - 17:09

A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA - MPT -
és

A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA® - MOT® -
- az Elnökség útján -

tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a


„KROMPECHER ÖDÖN” pályázatot

A pályázat/pályamunka témája, címe:
„Szemléletváltás a prosztata daganatok patológiai diagnosztikájában és terápiájában”

 

A pályamunka formája: tanulmány
A pályamunka díjazása: 200.000 Ft


A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:


a pályázók köre
 - a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát


a pályázat terjedelme
- a pályamunka - az irodalommal és a dokumentációval együtt - legfeljebb 80 oldal terjedelmű


a pályamunka benyújtásának módja
- a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban - melyen a jelige feltüntetésre kerül - kell mellékelni
- a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a "KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT" címet és az évszámot
- a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos


a pályamunka beadási határideje:
2023. december 10.


• a pályamunka benyújtásának helye:
- Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.


az értékelés szempontjai:
- a mű eredetisége
- a mű stílusa, szerkezete,
- a felhasznált irodalom korszerűsége


a pályázat elbírálásának módja:
- a bírálók köre - a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói


a pályázat elbírálásának határideje:
- 2024. január hó 10. nap

az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:
- az elbírálási határidőt követően, a 2024. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2024. január 26-án Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíróTársaságok képviselőinek jelenlétében
- az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák,továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül


egyéb tájékoztatás:
- a Bíráló Bizottság javaslatot tehet a legjobb, díjazott pályamunkák
szakdolgozatként történő benyújtására.

Pályázati kiírás letölthető formátumban