Bejelentkezés

Elhunyt dr. Schaff Zsuzsa

2023.11.17. - 08:26

Életének 81. évében elhunyt dr. Schaff Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar egykori II. Sz. Patológiai Intézetének korábbi igazgatója, a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (PIBOI) professor emeritája, Széchenyi-díjas patológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

In memoriam Prof. Dr. Schaff Zsuzsa

Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk, hogy kitartással és méltósággal viselt betegség után, életének 81. évében elhunyt Dr. Schaff Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar II. Sz. Patológiai Intézetének korábbi igazgatója, a Patológiai,
Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (PIBOI) professzor emeritusa, Széchenyi-díjas patológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Dr. Schaff Zsuzsa Professzor Asszony korunk nemzetközi és hazai viszonylatban elismert patológusa a daganatkeltő vírusokkal és ezek sejtekre gyakorolt hatásával, valamint a májbetegségekkel összefüggésben a hepatitis B- és hepatitis C-vírus daganatkeltő hatásának kutatásában ért el kimagasló tudományos eredményeket. Jelentős szerepe volt – amerikai munkatársaival együtt – a hepatitis C-vírus azonosításában. A hazai májtranszplantáció patológiai vizsgálatait a kezdetektől fogva végezte, a májrákokra vonatkozó patológiai megállapításai a nemzetközi kézikönyvekben alapirodalomként szerepelnek.

Professzor Asszony élete és hazai munkássága egyetlen intézményhez, a Semmelweis Egyetemhez kötődik, több mint hatvan éve. Szakmai pályafutását az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben kezdte, és az ott eltöltött bő három évtized alatt végigjárta a tudományos ranglétrát és 1988-ban egyetemi tanári kinevezést nyert. 2000-2008 között a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet jogelődjének, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója volt, majd intézetvezetői megbízatásának végeztével, igazgatóhelyettesként, professzorként, majd professzor emeritusként fáradhatatlanul folytatta kutatásait, nagy munkabírással és lelkesedéssel dolgozott tovább a betegekért, kollégáiért és Intézetünkért.

Professzor Asszony személyes irányítása alatt patológusok és kutatók több generációja nőtt fel és kapott feledhetetlen képzést, szakmai és emberi iránymutatást. Professzor Asszony elévülhetetlen érdemeket szerzett a modern patológiai módszerek intézeti és tágabb értelemben magyarországi bevezetésében, kezdve az elektronmikroszkópiától, az immunhisztokémián át a molekuláris patológiáig. Munkássága során mindig szem előtt tartotta a betegek és a szakmai közösség szolgálatát.

A PIBOI saját halottjának tekinti egykori professzorát, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar patológiának és a Semmelweis Egyetemnek.

Emlékét szívünkben őrizzük, mindennapi munkánk során igyekezni fogunk méltónak lenni örökségéhez!