Bejelentkezés

Elhunyt Dr. Krutsay Miklós

2024.01.04. - 11:30

In memoriam Dr. Krutsay Miklós
(1930-2023)

 

Dr. Krutsay Miklós az orvostudomány kandidátusa és a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje 1954-ben szerezte orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és 1972-től 2004-ig az ajkai Magyar Imre Kórház kórbonctani, kórszövettani osztályvezető főorvosi munkakörét látta el, majd halála napjáig dolgozott szeretett osztályán. Szakmai munkáját a napi rutin mellett az állandó újítás és új festési technikák kidolgozása
jellemezte. Ennek köszönhetően jelent meg 1980-ban Szövettani technika című szövettani könyve, melyből szövettani szakasszisztensek nemzedékei tanulták meg a hisztotechnikai
eljárásokat. A könyv nélkülözhetetlenné vált a patológiai osztályokon. Évek elteltével szükségessé vált egy teljes körű, komplexebb könyv megírása, és 1999-ben megjelent a Pathológiai technika című könyve. E könyvek mellett cikkek, publikációk írása is szenvedélyévé vált különböző témákban. Több, mint 500 közleménye magyar, német, amerikai, olasz, svájci lapokban jelentek meg. Szerteágazó érdeklődési körökkel rendelkező, igazi polihisztor volt. A teljes felsorolás igénye nélkül említhetők cikkei az orgonáról, a ferences
rendi családról, a nyírbátori passió oltárról, az egyszerűsített áramgenerátorról, az ortodox templomokról, a római obeliszkekről, a pápai udvarról, diadalkapukról és diadaloszlopokról, divatos szavakról, a korona vándorútjáról, a római Szent Péter térről, a burgerlandi várakról és sok-sok más témában megjelent publikációi. Legutolsó könyve a Római templomok, pápák, szerzetesek c. könyv. Számos kitüntetésnek és díjnak volt tulajdonosa, többek között
Egészségügyi Miniszteri dicséretben, Batthyány-Strattmann László díjban részesült, és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést is átvehette.


Kiváló szakmai felkészültségével, tudásával, tapasztalatával, lelkiismeretes munkájával és empatikus személyiségével betegei és kollégái megbecsülését vívta ki. Nem zárkózott el az új megoldások alkalmazásától, és mindig a továbbtanulás és a tudományos munka híve volt. Személyében egy igaz embert és egy kitűnő kollégát veszítettünk el.

2023. december 25-én bekövetkezett hirtelen halála megrázott bennünket, emlékét nem felejtjük el. Nyugodjon békében!
_________

Dr. Krutsay Miklós főorvos úr temetésének ideje és helye: 2024.január 12-én, 13 órakor; ajkai
Régi Temető (8400 Ajka, Táncsics Mihály u. 1.)
_________

Dr. Hajdu Mária, oszt.vez.főo.
Patológiai Osztály
Magyar Imre Kórház, Ajka