Bejelentkezés

Dr. Sebők János 1936-2011

2011.12.16. - 21:17
Szomorú veszteség érte a magyar patológiát: 75 éves korában, 2011. december 15-én, hosszú betegség után elhunyt Dr. Sebők János címzetes egyetemi tanár. Patológusi pályafutását Szolnokon kezdte, majd Baló József professzor meghívására a Budapesti Orvostudományi Egyetem I.sz Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetébe került, ahol két évet töltött. 1968-tól Juhász professzor munkatársa volt az Orvostovábbképző Intézetben. 1975-ben az Országos Kórbonctani és Kórszövettani Intézet Szervezési és Módszertani Osztálya vezetője lett. 1982-ben a Ceglédi Kórház Patológiai Osztálya vezető orvosává nevezték ki. Erre az időszakra tehető annak az általa kidolgozott számítógépes rendszernek az elterjedése, amely lehetővé tette a klinikai észlelés és a kórbonctani lelet összevetését. Ugyancsak nagy energiákkal fáradozott az egységes adattartalmú körszövettani leletformulák kidolgozásán. 1984-től az Országos Patológiai Intézet Szervezési és Módszertani osztályának vezetője volt, a Patológiai Szakmai Kollégium titkári teendőit látta el hosszú éveken át. 1994 és 1998 között a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetének igazgatóhelyettese volt. Pályafutása utolsó évtizedét a Ceglédi Kórház Patológiai Osztályán töltötte, ahol nyugdíjazása után is dolgozott. Munkáját állami és szakmai elismerésekkel jutalmazták, a Magyar Patológusok Társasága legnagyobb elismerését, a Baló Emlékérmet is megkapta. Sebők professzor úr temetése december 28-án 13:00 órakor Cegléden a Kálvária temetőben lesz.