Bejelentkezés

Sajnos nem nyert a nagy norvég pályázat

2009.05.15. - 10:41
A Magyar Patológusok Társasága még 2007 végén beadta az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett pályázatra (egészségügy témakörben) Régiós/országos tele-diagnosztikai hálózatok technológiájának kidolgozása, komplett rendszerek kifejlesztése, telepítése, tesztelése című pályázatát. A rengeteg beérkezett pályázatból (több mint 1500), kb. 150 pályázat maradt bent a 2. fordulóban, köztük az MPT pályázata is. A második fordulós pályázati anyag kidolgozása már sokkal komolyabb munkát igényelt, az angolul és magyarul is beadásra kerülő dokumentumok már részletes költségtervet, műszaki megvalósíthatósági terveket is tartalmaztak. A pályázat ezen a fordulón is "nyert", a 150-ből a végleges bírálatra továbbjutó 41 közé választották. A pályázat utolsó fordulójában egy idelátogató külföldi szakértőnek, egy hivatásos EU-s projekt monitornak is be kellett mutatni a projektet, aki további kérdéseket is feltett, majd a válaszok alapján a kb. 60 oldalt kitevő, elemző és értékelő véleményében a kért támogatás teljes összegével, az igényeltnél nagyobb összegű előleg megítélésével ajánlotta a projektet a brüsszeli értékelő bizottságnak. A szakértő egyértelműen támogatandóként jelölte meg a pályázatot. A történet sajnos a rengeteg munka és pozitív visszajelzés ellenére nem lett "happy end". Egy nem túl bőbeszédű és részleteiben nem kifejtett indoklás alapján kiderült, hogy a pályázat nem nyert. A projekt ötlete és célja egy telepatológiai hálózat létrehozása lett volna - ez a Társaságnak már régi terve. A 90-es években Kádár Anna professzor vezetésével egy kísérleti videokonzultációs hálózat már működött az egyetemi intézetek és néhány nagy kórház patológiai osztálya között. Az informatikai technológia fejlődésének köszönhetően azonban a telekonzultáció lehetőségeit ma egy nagy teljesítményű telepatológiai hálózat kialakításával lehet elképzelni. A projekt által biztosított eszközök és az eszközöket összekötő informatikai hálózat komoly előrelépést jelentett volna a hazai patológiai osztályok számára: a könnyedén kivitelezhető mindennapi konzultációk, a QualiCont vagy a NordiQC külső minőségbiztosítő rendszeréhez történő csatlakozás könnyebbé válása, az oktatást folytató intézményekben a képzés és továbbképzés lehetőségeinek bővülése a patológiai tevékenység színvonalát és rangját egyaránt emelte volna. Egy dolog biztosan az MPT-é marad a tapasztalatszerzésen túl, a pályázati anyagban foglalt fejlesztési terv részletei, és ráadásul a lendület, amivel már a következő nagy pályázati lehetőséget keresi.