Bejelentkezés

Digitális Patológiai Munkacsoport

A digitális patológiai fejlesztések elsődleges, de nem kizárólagos célja az országos szinten, egységesen magas színvonalú patológiai diagnosztikai tevékenység biztosítása, és a patológiai leletek elkészítési idejének a nemzetközi standardoknak megfelelő mértékűre csökkentése.

 

 

 

 

 

A digitális patológiai alkalmazások működtetésének alapvető feltételei:

 1. modern konvencionális rutin technikai-műszerezettségi feltételek a patológiai laboratóriumokban, amely a standard, jó minőségű (analóg) vizsgálati preparátumok elkészíthetőségét biztosítja
 2. korszerű informatikai feltételek, amelyek biztosítják az analóg preparátumok biztonságos és magas színvonalú elkészítését és a bennük rejlő információk biztonságos és magas színvonalú informatizálását (digitalizálását), az informatizált adattömeg kezelését, továbbítását; valamint a szükséges digitális-informatikai kommunikációt
 3. informatikában járatos, elegendő létszámú patológus és szakasszisztens, valamint az informatikai rendszereket és hálózati kapcsolatokat felügyelő (intézményi) informatikus és eszközöket üzemeltető mérnök.
 4. patológiai információ kezelésének tételesített szabályainak megléte, amely kiterjed a szöveges és képi információk elérésének, kezelésének, keresésének, gyűjtésének, tárolásának, módosításának és további tásának szabályaira.

Rövidtávú céljaink

 1. Digitális patológiai Infrastrukturális és humán erőforrások országos szintű felmérése, a meglévő informatikai struktúrák működtetési tapasztalatainak összegyűjtése
 2. Egységes elvek, kritériumok szerint működő laborinformatikai rendszerek beállítása az ország összes patológiai osztályán, ezen patológiai célszoftverek külön definiálása, fejlesztése, működtetése a kórházi informatikai rendszerektől függetlenül, valamint annak biztosítása, hogy ezen szakmaspecifikus célszoftverek a kórházi informatikai rendszerekhez szabad, valós idejű, kétirányú kapcsolatban állhassanak. Elektronikus aláírás bevezetése ezen informatikai rendszerek használatakor.
 3. A patológiai osztályok laborinformatikai rendszereinek kialakítása, majd országos hálózatba rendezése, amely hálózat biztosítja
  • központi, egységesített patológiai diagnózis nevezékgyűjtemény hozzáférhetőségét, morfológiai/SNOMED-kódok egységes alkalmazását,
  • a keletkező egységes patológiai diagnózisok naprakész kommunikációját nemzeti/országos regiszterekkel (rákregiszter, szívinfarktus, veleszületett rendellenességek, vaszkulitisz, vesebetegségek)
  • a patológiai egységek adatvédelmi és betegbiztonsági szempontból egyaránt megfelelő kommunikációját szöveges, képi és hang csatornákon keresztül egymással, a kórházi informatikai rendszer egészével, és más orvosszakmai informatikai rendszerekkel
  • a digitális patológiai konzultációt és távleletezést, telekonferenciákat, szakértői paneldiszkussziókat és klinikopatológiai megbeszéléseket, valamint a posztgraduális oktatást (Orvosok Folyamatos Továbbképzése)
  • a más patológiai osztályokon keletkezett leletek - az adatvédelmi szabályokra tekintettel történő - betekintését
  • az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) belül a patológiai információs hálózat kapcsolódása a többi szakmák rendszeréhez
 4. A patológiai osztályokon a digitális mikroszkópia tárgyi feltételeinek megteremtése, digitalizáló eszközök (szkennerek) és digitális adattárolók (metszet-szerverek) használatba vétele és hálózatba kapcsolása

Hosszútávú céljaink

 1. Digitális patológiai leletezés, konzultáció és távleletezés módszertanának kidolgozása
 2. A folyamatban résztvevő szakemberek képzése, digitális leletezés készségének megszerzése, a digitális metszet-kezelés beillesztése a részlegek napi munkatevékenységébe (rutin work-flow)
 3. Intézményi digitális metszet/kenet archívum kialakítása, használatának oktatása
 4. Digitális patológiai leletezés, konzultáció és távleletezés finanszírozási hátteréről (OEP-pontérték) tárgyalások kezdeményezése
 5. Digitális Patológiai Működési Kódex megalkotása, amely tartalmazza a digitális patológiai tevékenységre vonatkozó
  • minőségi kritériumok (patológiai szakmai, műszaki-informatikai - lásd. Alapvetéseket) kodifikálását
  • adatvédelmi szabályok alkalmazását
  • felelősségi körök definiálását
 6. A patológiai és egészségügyi minőségbiztosítás algoritmusának és ezen belül a digitális patológia szerepének meghatározása
 7. Digitális patológiai módszerek használatának költséghatékonysági elemzése a betegellátás egészét tekintve (például daganatos betegek diagnosztikus és terápiás ellátása)

Stratégia

Digitális patológia rövid és hosszútávú stratégiája Magyarországon
(Letöltés csak bejelentkezett felhasználóknak! Szakmai anyagok/Egyéb)

 

Munkacsoport vezetése

Dr. Fintha Attila, finthus@yahoo.com