Bejelentkezés

Molekuláris Munkacsoport

Összefoglaló anyagok

Általános szempontok (2021.01.13)

Génfúziók vizsgálata- Tumoragnosztikus terápiák

A mikroszatellita rendszer vizsgálata és klinikai jelentősége

A tumor mutációs terhelés (TMB) vizsgálata és klinikai jelentősége

Immunellenőrzőpont-gátló kezelések predektív markere-PD-L1 immunhisztokémia

Roche Genomika Szerda (meghívó)

A TUMORMUTÁCIÓS TERHELÉS (TMB) MINT TUMORAGNOSZTIKUS PREDIKTÍV BIOMARKER: JAVASLATOK
ÉS MEGFONTOLÁSOK

MET EXON 14 SKIPPING VIZSGÁLATÁNAK JELENTŐSÉGE (Kohánka Andrea, Tóth Erika)

MOLEKULÁRIS MARKEREK ALKALMAZÁSA, MIKROSZATELLITA INSTABILITÁS VIZSGÁLATA ENDOMETRIUM CARCINOMÁK ÉS COLORECTALIS TUMOROK ESETÉN
AZ ENDOMETRIUM-CARCINOMA DIAGNÓZISÁRA ÉS A KEZELÉSI DÖNTÉSEK MEGHATÁROZÁSÁRA (DR VERECZKEY ILDIKÓ, DR MADARAS LILLA, DR RÓKUSZ ANDRÁS)


 

Tevékenység

A Munkacsoport a Társaság molekuláris diagnosztikával foglalkozó tagjainak szakmai fóruma. Főbb tevékenységek közé tartozik a szerzett génhibák vizsgálata elsősorban onkológiai és egyéb patológiás (gyulladás, autoimmun, kórokozók okozta fertőzések, stb.) folyamatokban. A Munkacsoport tagjainak tevékenysége elsősorban humán szöveti elváltozások vizsgálatára irányul, gyakrabban fixált, beágyazott szövetminták, ill. citológiai preparátumok, vér és csontvelőminták feldolgozásával. A Munkacsoport tevékenysége érinti a molekuláris diagnosztikában használatos valamennyi speciális technikát (PCR, FISH, DNS szekvenálási módszerek). A Molekuláris Munkacsoport a fontosabb kérdésekben egyeztet az MPT Elnökével, és munkájáról évente beszámol ad a Társaság Vezetősége előtt.

Célkitűzés

A Munkacsoport célkitűzése a hazai molekuláris patológiai laboratóriumok állapotának és igényeinek megismerése, a szakemberek közötti információcsere és tájékozódás elősegítése, a vizsgálatokkal kapcsolatos technikai, minőségi és finanszírozási kérdések elemzése, és a diagnosztikában alkalmazandó új igények, lehetőségek felkutatása, megvitatása. Foglalkozni kívánunk a szakterület számára elengedhetetlen egységes minőségbiztosítás kérdésével. További célunk a tevékenység során felmerülő igények, problémák közvetítése a releváns szervezetek felé. A Munkacsoport a hazai molekuláris patológiai tevékenységre vonatkozó elképzeléseit esetenként ajánlások formájában teszi közzé.

Tagság

A Munkacsoport munkájában minden, az MPT tagságát igazoló, a szakterületen tevékenykedő jelentkező részt vehet. Adategyeztetés és információ szolgáltatás céljából az egyes molekuláris laboratóriumok vezetőjét kérjük fel, aki a feladatot kijelölt munkatársának továbbadhatja.

Megvalósításra váró feladatok

 1. A laborok tevékenységének és kapacitásainak felmérése.
 2. Molekuláris patológiai leletek standardizálása, ajánlások kialakítása, EPS CAP ajánlásai alapján (Gyakori klinikusi panasz, hogy nehezen értelmezhetők a molpat leletek.)
 3. Területi ellátási kötelezettségek tisztázása.(eü szervekkel kapcsolat felvétele)
 4. Molekuláris laborok validációs rendjére javaslat kidolgozása.
 5. Nemzetközi validációkba való bekapcsolódáshoz közös alap létrehozása, cégek bevonásával.
 6. Minimum feltételek áttekintése.
  • labor működés FFPE mintákkal dolgozó laborok esetén
  • minimum vizsgálati szám gazdaságos és megbízható működéshez
  • leletátfutás idejének folyamatos monitorozása
 7. Minták felesleges szállításának kiiktatására megállapodás a laborok között. (Ez a finanszírozástól is függ, de a betegek érdeke mindenképpen ez.)
 8. Patológus társaság honlapján molekuláris laborok részére bemutatkozási lehetőség, validációk, a laboratóriumok honlapjainak linkjeivel.
 9. A molekuláris vizsgálatokról szóló általános ismertető betegek részére a társaság honlapján.
 10. Patológus kongresszusokon rendszeresen 1-1 órás molekuláris patológiával foglalkozó szimpózium szervezése.