Bejelentkezés

Postmortem Munkacsoport

A munkacsoport feladatai, céljai:

A posztmortem diagnosztikus eljárás jogszabályi környezete releváns elemeinek összegyűjtése, bemutatása, nyomon követése, különösen speciális esetek szabályozására vonatkozóan, mint pl. külföldi állampolgárok kórboncolása, hatósági átadás kérdései, korai-középidős vetélésekkel kapcsolatos posztmortem eljárás, a haladéktalan-kórboncolás körülményei, posztmortem szövetgyűjtési vonatkozások transzplantációs célból, oktatási és kutatási, kutatás-fejlesztési lehetőségek posztmortem vizsgálati anyagon, javaslat a halotti képalkotás szabályozásának korrekciójára, stb.

A járványhelyzeti posztmortem eljárás részletei. Az igazságügyi orvostannal közös szakmai határterületek kérdései. Szakmánk kapcsolata az országos regiszterekkel.

Javaslat kadáver kurzusok önálló rendezésére és interdiszciplináris szervezésben való részvételre.

A halotti képalkotás jelentősége és szükségszerűsége.

A posztmortem diagnosztika belső eljárásrendi minőségi követelményei és szerepe a klinikai munka minőségellenőrzésében (a klinikai és kórbonctani diagnózisok egyezőségének kérdései és minőségmutatókénti rangja).

Különleges bonctechnikai és kapcsolódó kimutatási eljárások (pl. heveny szöveti iszkémia kimutatások receptúrája, beszáradt-vér technológia, toxikológiai-biokémiai eljárások, stb.).

Munkacsoport Alapítási Lap